Komplexné ICT riešenia pre zákazníkov

Naše informačné a komunikačné riešenia a služby pre cieľových zákazníkov obsahujú

Hardware a software

▪ dodanie potrebného hardware ako počítače, tlačiarne, routre, modemy
▪ dodanie a inštalácie programov a operačných systémov
▪ správa,  údržba a opravy zariadení

Vývoj webu, aplikácií

Pre firmu naprogramujeme webové prezentácia a aplikácie podľa potreby.
Následne ju spropagujeme na vyhľadávačoch a sociálnych sieťach.

Bezpečnosť  prvoradá

Zákazníka pripojína internet a navrhneme a sprevádzkujeme bezpečnostné riešenia pri použivaní zariadení a pri komunikácii. 
Zrealizujeme zálohovanie dát.