Dezinsekcia

je súbor opatrení vykonávaných chemickými, biologickými a fyzikálnymi metódami za účelom ničenia škodlivých epidemiologicky, hospodársky závažných a obťažujúcich článkonožcov.

Druhy dezinsekcie:

Preventívna: predstavuje súbor opatrení, ktoré zabraňujú vniknutie škodlivých článkonožcov a využíva sa najmä mechanická a fyzikálna metóda.
Represívna: vykonáva sa až pri výskyte škodlivých článkonožcov.

Metódy vykonávania dezinsekcie:

Mechanické metódy: pasce, lepové pásy, lapače
Fyzikálne metódy: ultrafialové lampy s elektrickou sieťkou, zníženie teploty, zvýšenie teploty
Biologické metódy: využívajú sa prirodzený predátori
Chemické metódy: používajú sa chemické látky určené na ničenie škodlivého hmyzu

  • postrek(bodový, bariérový, celoplošný)
  • zadymenie
  • aerosolové ošetrenie – využitie mikrokvapôčok
  • požerové nástrahy(gél, mikrogranule)

K najrozšírenejším škodcom patria:

Rus domový(veľkosť 10-15mm má špinavo žltú až svetlohnedú farbu)
Šváb obyčajný(veľkosť 20-27mm je hnedočiernej lesklej farby)
Ploštica posteľná(veľkosť 4-8mm, ploché, oválne telo hrdzavo-hnedej farby)
Mravec faraónsky
Moľa obilná
Moľa šatová
Komár dotieravý, Komár útočný, Komár jarný, Komár hôrny
Mucha domáca, Bodavka maštaľná, Mäsiarka obyčajná.

Pre určenie druhu škodcu a určenie rozsahu zamorenia je potrebná obhliadka objektu v ktorom bude samotná dezinsekcia vykonávaná. Obhliadka je dôležitá najmä pre vypracovanie pracovného postupu a zvolenia prípravku, ktorým bude dezinsekcia vykonaná. Medzi náročnejšie dezinsekčné zásahy patrí zásah proti plošticiam, švábom a rusom. Tieto zásahy je zväčša nutné zopakovať a z toho dôvodu bývajú tieto zásahy finančne náročnejšie. Avšak naša spoločnosť Vám ponúka individuálnu zľavu na opakované zásahy od 20% až do 50% podľa rozsahu prác.

Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť povinné hubenie článkonožcov ak nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu. Dezinsekčné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa použijú a na riziko vzniku alebo stupňa odolnosti proti nim. Pri vykonávaní dezinsekcie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu zdravia.

Naša firma používa prípravky, ktoré sa dajú aplikovať počas plnej prevádzky, pre ľudí nie sú zdraviu nebezpečné, sú bez zápachu a nezanechávajú žiadne stopy. Výhodou profesionálneho zásahu je dlhodobý účinok postreku, ktorým môže účinkovať až 8 týždňov(podľa prípravku).

Prečítajte si viac – Škodlivé článkonožce (hmyz)