Deratizácia

je systém regulácie škodlivých hlodavcov. Deratizáciou rozumieme komplex opatrení zameraných na ničenie zdraviu nebezpečných a hospodársky škodlivých hlodavcov, na zníženie ich výskytu a udržanie ich stavu na prahu škodlivosti.

Deratizáciu rozdeľujeme:

Ochranná deratizácia: slúži na zabránenie šírenia infekčných chorôb a zabráneniu hospodárskych škôd.
Ohnisková deratizácia: sa vykonáva v ohnisku výskytu infekčných chorôb ľudí a zvierat
Barierova deratizácia: sa vykonáva na vonkajšom obvode múrov budov a zabraňuje preniknutiu hlodavcov do vnútra budov.
Priebežná deratizácia: sa vykonáva dlhodobo vo vybraných objektov

Deratizácia sa vykonáva metódami:

  • mechanickými – pasce,
  • fyzikálnymi – zaplavovanie vodou, horúca para, ultrazvuk,
  • biologickými – využívanie prirodzených nepriateľov – psov, mačiek, fretiek,
  • chemickými – rodenticídy,


Orgán verejného zdravotníctva môže nariadiť povinné hubenie škodlivých živočíchov ak nepriaznivo ovplyvňujú epidemiologickú situáciu alebo hrozí ich premnoženie. Deratizačné prípravky sa používajú s prihliadnutím na ich toxicitu a na prostredie, v ktorom sa použijú. Pri vykonávaní deratizácie sa dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a opatrenia na ochranu zdravia. Biologické metódy deratizácie sa v zariadeniach nepoužívajú.

Je dôležité aby sa deratizácia vykonávala pravidelne a systematicky čím sa predíde samotnému rozmnoženiu hlodavcov ale aj druhotným následkom ich rozmnoženia. Týmito druhotnými problémami rozumieme hospodárske škody priame i nepriame ale hlavne zdravotné- hygienické škody(prenos infekcií a chorôb ako napr.: mor, besnota, salmonela, zápal mozgových blán…)

Dôležitým predpokladom efektívneho ničenia škodlivých hlodavcov sú vedomosti z biológie a spôsobe života, v ktorom sa nachádzajú. Na základe daných skutočností určujeme spôsob ničenia, ale súčasne preventívne opatrenia zamerané proti ich šíreniu. Hlodavce tvoria najpočetnejšiu skupinu cicavcov. Primát držia v početnosti druhov(až 1800 druhov) a vysokej reprodukčnej schopnosti(v ideálnych podmienkach 1 pár potkanov za rok 800 až 1200 kusov.)

Škody spôsobené hlodavcami sú mnohostranné. Priame materiálové škody spôsobujú konzumáciou a znečisťovaním potravín močom a výkalmi. Napríklad potkan ročne spotrebuje 7-10 kg potravín a nepriamo znehodnotí 5 až 8 násobok tohto množstva. Jediná možnosť ako znižovať počty hlodavcov na území mesta je dôsledná prevencia a následná deratizácia. Dôležitá je pritom spolupráca obyvateľov hlavne na sídliskách, pri nahlasovaní výskytu, alebo stôp po hlodavcoch vo svojom okolí, so svojím správcom alebo domovníkom, ktorí práce od deratizačných firiem preberajú, ako aj venovať pozornosť samotnému kladeniu nástrah.

Sme tu, aby sme Vás zbavili Vašich škodcov!!!

Napíšte nám alebo zavolajte a my Vám pomôžeme.

Prečítajte si viac o škodlivých hlodavcoch …